Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-19 11:19:25 Przetargi ogłoszone / „Zagospodarowanie terenu przy ul. Topolowej w Rumi na dz. nr. 84 obr.13” w ramach projektu pn. Zielona Wyspa-rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.05.00-00-0037/16-00 Joanna Piernik Edycja artykułu
2018-02-16 15:12:22 Grudzień / Zarządzenie Nr 1499/540/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku Małgorzata Dembkowska Publikacja artykułu
2018-02-16 14:54:30 Luty / Zarządzenie Nr 1674/53/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku Małgorzata Dembkowska Publikacja artykułu
2018-02-16 14:49:48 Luty / Zarządzenie Nr 1679/58/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku Małgorzata Dembkowska Publikacja artykułu
2018-02-16 14:12:36 Luty / Zarządzenie Nr 1678/57/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku Małgorzata Dembkowska Publikacja artykułu
2018-02-16 13:42:40 Luty / Zarządzenie Nr 1681/60/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku Małgorzata Dembkowska Publikacja artykułu
2018-02-16 13:41:04 w Urzędzie Miasta / Or.210.1.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Dyrektor jednostki budżetowej – Centrum Integracji Społecznej w Rumi w pełnym wymiarze czasu pracy Małgorzata Dembkowska Edycja artykułu
2018-02-16 13:40:26 w Urzędzie Miasta / Or.210.2.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY od Podinspektora do Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy Małgorzata Dembkowska Edycja artykułu
2018-02-16 13:38:51 w Urzędzie Miasta / Or.210.4.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Głównego specjalisty lub Inspektora lub Podinspektora w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy Małgorzata Dembkowska Edycja artykułu
2018-02-16 13:38:13 w Urzędzie Miasta / Or.210.3.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy Małgorzata Dembkowska Edycja artykułu